alv-1
Nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering vrijdag 15 november a.s.

UITNODIGING

Graag nodigt het bestuur van HBC Gymnastics haar leden uit voor de

Algemene Ledenvergadering
Deze vindt plaats in de kantine van HBC voetbal aan de Cruquiusweg in Heemstede op:
vrijdag 15 november a.s.  Aanvangstijd: 20.00 u.

Het bestuur blikt met u samen terug op het sportseizoen 2018-2019. Hierbij worden de financiën verantwoord maar ook evalueren we onze sportactiviteiten en de belangrijkste bestuurszaken.

De vergaderstukken kunt via onderstaande linken openen.
Agenda
Jaarverslag
Notulen vorige ALV

Daarnaast blikken we vooruit en presenteren u de belangrijkste aandachtspunten voor het huidige seizoen.

Wij stellen uw/jouw aanwezigheid en inbreng bijzonder op prijs.
Graag tot vrijdag 15 november,
Het bestuur van HBC gymnastics