onderlinge wedstrijden 2019
Nieuws

Onderlinge wedstrijden HBC Gymnastics begonnen

Op maandag 4 maart was de start van de onderlinge wedstrijden in de Evenaar. Alle recreatieve turnsters doen deze week mee aan de wedstrijden. Voor iedereen op het eigen lesuur, in de eigen zaal en met de eigen juf of meester worden de oefening en getoond aan het publiek. In de Evenaar werd de zaal 0m 15.45 uur al snel gevuld met de 22 deelneemsters en minimaal het drievoudige aantal bezoekers. 1 Turnster durfde op het moment niet meer, maar toen ze zag dat de andere meisjes ook gewoon geholpen en voorgezegd werden, wilde ze toch ook mee doen. Heel goed gedaan Fenne! Nadat op de balk, de brug, de lange mat, de kast en de plankoline een oefening getoond was, konden de mensen aan de teltafel de punten optellen en op de diploma’s schrijven. In deze tussentijd konden de turnsters en ouders genieten van verschillende oefeningen op de mat en de balk van de turnsters van de wedstrijdgroep, die eerst gejureerd hadden. Hierna werd iedereen 1 voor 1 opgenoemd voor een medaille en een diploma met de bijbehorend behaalde plaats. Zo werden in 2 lesuren 42 kinderen beloond met een mooi aandenken. Goed gedaan allen! Aanstaande donderdag, vrijdag en zaterdag zijn de volgende groepen aan de beurt, afgesloten met de maandaglessen in de Offenbachlaan.

onderlinge wedstrijden 2019-2