nieuw
Wedstrijdgroep

Nieuwe lesuren op donderdag in de Icarus

Met ingang van seizoen 2020-2021 komen er vanaf donderdag 3 september  2 nieuwe lesuren bij.
De les indeling op donderdag gaat er als volgt uit zien:

15.30 – 16.30 kleuters 4 en 5 jaar ( nieuw)
16.30-17.30 meisjes 6 t/m 8 jaar
17.30-18.30 meisjes 9 t/m 11 jaar
18.30-19.30 meisjes 12 jr en ouder ( nieuw)

Wil je aan een van bovenstaande lesuren deelnemen dan graag een opgave bij de ledenadministratie@hbcgymnastics.nl

Meisjes die vorig seizoen al op les zaten hebben natuurlijk voorrang. Voor vragen een mail naar info@hbcgymnastics.nl