Contributie

Contributie

Lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 1 juli van ieder jaar.

Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 15 juni 2018 te geschieden. Opzegging dient altijd schriftelijk of per e-mail te worden gedaan bij de ledenadministratie: ledenadministratie@hbcgymnastics.nl

Inschrijfformulier is verkrijgbaar op de les.

Contributie seizoen 2019-2020

Contributie is inclusief de bondscontributie KNGU ad €19,- per jaar.
Inschrijfgeld bedraagt €10,-.

LesContributie
Ouder en kindgym *€ 100,-
Kleuters€ 125,-
Jeugd t/m 16 jaar€ 140,
Extra trainen€ 145,-
Volwassenen€ 165,-
WedstrijdgroepContributie
Categorie 1€ 600,-
Categorie 2€ 450,-

*per 17 weken

Voor nieuwe leden die later in het seizoen instromen geld onderstaande staffel voor de contributie van het eerste jaar

De startmaand is bepalend voor de hoogte van de contributie.

StartmaandKleutersJeugdExtra trainenVolwassenOuder en kind
september€ 125,-€ 140,-€ 145,-€ 165,-€ 100,-
oktober€ 113,-€ 127,-€132,-€ 149,00
november€ 101,-€ 113,-€ 118,-€ 132,-
december€ 89,-€ 100,-€ 105,-€ 116,-
januari€ 77,-€ 87,-€ 92,-€ 99,-€ 100,-
februari€ 66,-€ 73,-€ 78,-€ 83,-
maart€ 53,-€ 59,-€ 64,-€ 66,-
april€ 41,-€46,-€51,-€ 50,00
mei€ 29,-€ 32,-€ 37,-€ 33,-
juni€ 17,-€19,-€24,-€ 18,-